Pożyczka [synonimy]

  • Kredyt.
  • Dług.
  • Dar.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]