Pożytek [synonimy]

  • Korzyść.
  • Zysk.
  • Dobro.
  • Dochodowość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]