Pożywny [synonimy]

  • Syty.
  • Pełnowartościowy.
  • Odżywczy.
  • Posilny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]