Pozwolenie [synonimy]

  • Zezwolenie.
  • Zgoda.
  • Przyzwolenie.
  • Aprobata.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]