Prawidłowość [synonimy]

  • Poprawność.
  • Sens.
  • Zgodność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]