Prawie [synonimy]

  • Niemal.
  • Blisko.
  • Bez mała.
  • Circa.
  • O mało.
  • O mały figiel.
  • W przybliżeniu.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]