Proporcjonalny [wyrazy przeciwstawne]

  • Proporcjonalny, mający określony stosunek części do całości, zgodny z normami, z kanonami piękna, harmonijny.
  • Przeciwstawne:
    • nieproporcjonalny,
    • niewspółmierny,
    • nieharmonijny.