Prywatny [wyrazy przeciwstawne]

  • Prywatny, osobisty, niepaństwowy, nieurzędowy, stanowiący czyjąś własność.
  • Przeciwstawne:
    • państwowy,
    • publiczny,
    • urzędowy.