Przeciąg

  Szybko poszło z tym meczem, taki mały przeciąg (siatkówka kobiet).