Przedakcja

Przedakcja to przede wszystkim wszystkie wydarzenia historyczne wobec akcji, które rozgrywały się przed właściwą fabułą utworu, zdarzeniami opisywanymi w danym utworze. Są to sytuacje (wydarzenia) istotne przyczynowo dla toczącej się akcji.  Bywają  zawarte w prologu, nieraz są przywoływane fragmentarycznie w toku rozwijającej się fabuły.