Panorama społeczna

  • Panorama społeczna to inaczej szeroki obraz społeczeństwa w danym utworze literackim.
  • Może to być także określona grupa społeczna, np. mieszczaństwo, chłopi czy szlachta.
  • Kolejna klasyfikacja może dotyczyć grup etnicznych czy np. zawodowych.
  • Przedstawienie instytucji organizujących życie społeczne to także obszar panoramy społecznej.