„Przedświt” Zygmunta Krasińskiego

„Przedświt” powstał w 1843 roku i został anonimowo wydany w Paryżu.

Przedstawiał wykład dotyczący szlachecko-narodowego mesjanizmu. Poeta operował obrazami przeszłości i przyszłości Polski  i przez pokolenia odczytywany był podobnie jak „Irydion, jako proroctwo odzyskania niepodległości.

Przedstawiana wizja mesjanistyczna dotyczy narodu polskiego jako całości, jak również poszczególnych klas społecznych, szczególna rola przypisał poeta szlachcie, jako przewodniczce narodu.

Ukazał też Krasiński  efekty (skutki) wiary w bezpośrednią interwencję boską i zwycięstwa dobra nad złem.