Przestarzały [wyrazy przeciw

  • Przestarzały, taki, ktory wyszedł z użycia, rzadko spotykany.
  • Przeciwstawne:
    • nowoczesny,
    • modny,
    • nowatorski.