Przestronny [wyrazy przeciwstawne]

  • Przestronny, obejmujący duży obszar, obszerny, rozległy.
  • Przeciwstawne:
    • ciasny,
    • wąski,
    • mały.