Przestrzeń kosmiczna

Przestrzeń kosmiczna, perspektywa kosmiczna, przedstawienie świata w ogromnej przestrzeni, wykorzystanie motywu pędu, wzlotu ponad Ziemię, odwołuje się do motywów astralnych (Słońca, Księżyca czy gwiazd). Posługując się  perspektywą  kosmiczną, artysta sugeruje wzniesienie się ponad to, co pospolite, przyziemne,m taki sposób obrazowania pozwala wyrazić prawdy uniwersalne.