Towarzystwo Filomatów

 • Towarzystwo Filomatów to inaczej stowarzyszenie miłośników sztuki.
 • Założone zostało w 1817 roku.
 • Działało do 1923 roku.
 • Inicjatorami i jego członkami byli studenci uniwersytetu w Wilnie (Adam Mickiewicz, Tomasz Zan, Franciszek Malewski, Onufry Pietraszkiewicz).
 • Celem były ćwiczenia naukowe w zakresie sztuki pisania,  udzielania wzajemnej pomocy w różnych naukach.
 • Członkowie od razu nadali mu charakter tajny, chociaż cele, jakie postawiła sobie młodzież przed sobą, nie było nic zdrożnego z punktu widzenia władz.
 • Prowadzono tzw. samokształcenie.
 • Filomaci poznawali historię ojczyzny, kulturę regionu (zainteresowania etnografią).
 • Tłumaczyli także teksty wielkich myślicieli europejskich.
 • Związek Filomatów zrzeszał w swych szeregach Towarzystwo Promienistych i Filaretów (od 1920 roku).
 • Nauka nie wypełniała jednak bez reszty życia filomatów.
 • Razem znakomicie sie bawili, podkochiwali w kobietach (wiemy o tym z listów i okolicznościowych wierszyków), obchodzili imieniny i różne uroczystości.