Przynajmniej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przynajmniej partykuła wzmacniająca Przyjedź przynajmniej wcześniej.