Przy pomocy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
przy pomocy przyimek Wykonałam to przy pomocy dzieci.