Razy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
razy partykuła mnożna Odwiedzałam go dwa razy.