Puk-puk [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
puk-puk wykrzyknik Przez godzinę słyszałam puk-puk.