Przypisy bibliograficzne

  • Są to objaśnienia do tekstu.
  • Nieraz w przypisach umieszczane są komentarze autorskie.
  • Przede wszystkich jest to jednak wskazanie autora słów, na które powołuje się ktoś piszący pracę, artykuł  itd.
  • Kolejne przywołanie tego autora wymaga wskazania typu: „wyd. cyt.” lub „op. cit” albo  „tamże” lub ibidem”.