„Przypowieść o synu marnotrawnym” [plan wydarzeń]

  • Podzielenie majątku przez ojca pomiędzy synów.
  • Odejście młodszego syna w świat.
  • Rozrzutne życie młodzieńca i roztrwonienie majątku.
  • Nędzne życie marnotrawnego.
  • Decyzja o powrocie, nawrócenie.
  • Powrót do ojcowskiego domu marnotrawnego syna.
  • Radosne powitanie przez ojca.
  • Wystawna uczta na cześć marnotrawnego syna.
  • Wyrzuty starszego syna.
  • Wyjaśnienie miłosiernego ojca.