Beata [patronka chrześcijańska]

Znane są przynajmniej 2 święte o tym imieniu.

 • [1]
 • Na pewno urodziła się w Afryce.
 • Zginęła śmiercią męczeńską za wiarę chrześcijańską.
 • Dzień tej świętej Beaty to 8 marca.

 • [2]
 • Beata z Sens w Hiszpanii.
 • Żyła w połowie III wieku.
 • Urodziła sie w rodzinie chrześcijańskiej.
 • Kwestie wiary i wychowania w miłości do Boga były w rodzinie najważniejsze.
 • Beata ze swoim bratem udała się do Galii i przyłączyła do gminy chrześcijańskiej w Sens pod Paryżem.
 • Ale i w Galii realizowane były edykty cesarzy rzymskich, wg których prześladowano i tępiono wyznawców Chrystusa.
 • Beata umacniała chrześcijan w wierzei niosła otuchę w obliczu męczenskiej śmierci.
 • W 277 roku wpadła w ręce prześladowców i także poniosła męczeńską śmierć.
 • Dzień tej św. Beaty to 29 czerwca.

 • Imię Beata ma pochodzenie łacińskie i oznacza błogosławioną, szczęśliwą, bogatą.
 • Proszona jest w modlitwie o gotowość do przezwyciężenia pokus.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]