„Przypowieść o talentach”

Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo i obdarzył go wieloma darami, dlatego obowiązkiem człowieka jest rozwijać je, by pomnażać dary boskie. Pamiętać musimy, że na ziemi pojawiamy się tylko raz, raz po prostu żyjemy – głupotą byłoby zmarnowanie talentów przez lenistwo, gnuśność, niechęć do pracy czy zawiść.

Treść przypowieści jest bardzo krótka, opowiada o gospodarzu, który wyruszył w podróż, a swoje mienie (dobytek) powierzył sługom. Każdy z nich otrzymał też pewną kwotę pieniędzy i wolną wolę w ich rozporządzaniu. Dwóch z poddanych pomnożyło otrzymane kwoty, trzeci zaś z obawy przed ich utratą zakopał je w ziemi.

Po powrocie do domu – gospodarz pochwalił tych, którzy zwiększyli wartość otrzymanych pieniędzy, temu zaś,  który oddał tyle ile otrzymał udzielił reprymendy.