Ford Henry

Nie ma takiego człowieka, który nie potrafi zrobić więcej, niż sądzi (Henry Ford|).