„Wuj Karol. Kapłańskie lata Papieża” Pawła Zuchniewicza

Książka jest beletryzowanym fragmentem biografii polskiego papieża Karola Wojtyły. Obejmuje 13 lat, okres od 1946 do 1959 roku. Dat w utworze jest naprawdę wiele, a najważniejsze z nich to:

 • 1956 – protesty robotników w Poznaniu, stłumione prze władze,
 • 1956 (26 sierpnia) – odnowienie Ślubów Jasnogórskich, zawierzenie Polski Matce Boskiej,
 • 1958 – otrzymanie przez Karola Wojtyłę godności biskupa pomocniczego arcybiskupa Eugeniusza Baziaka.

Miejsca akcji:

 • Rzym (miejsce studiów Wojtyły),
 • Francja, Holandia, Belgia (Kraje odwiedzane ze Stanisławem Starowieyskim, w czasie wakacji, po I roku studiów, próby poznania tamtejszych duszpasterzy i sposobu ich pracy),
 • Polska – Niegowić (pierwsza po studiach parafia Karola Wojtyły),
 • Kraków,
 • Szlaki turystyczne w Tatrach, Gorcach, Beskidach, Bieszczadach.

Plan wydarzeń:

 1. Studia w Rzymie (Rzymski Uniwersytet Dominikański, Angelicum, praca dr na temat” „Nauka o wierze wg św. Jana od |Krzyża”)
 2. Praca wikarego w parafii w Niegowici pod Krakowem.
 3. Duszpasterstwo akademickie w parafii św. Floriana.
 4. Przyjaźnie ze studentami i wspólne górskie wyprawy.
 5. Represje ze strony władz komunistycznych.
 6. Wykłady etyki na KUL-u.
 7. Publikacje artykułów w „Tygodniku Powszechnym”.
 8. Otrzymanie nominacji na biskupa pomocniczego.
 9. Ogłoszenie Soboru Powszechnego przez papieża Jana XXIII.