„Wuj Karol. Kapłańskie lata Papieża” – słów kilka o bohaterach

ks. Karol Wojtyła
 • Poznajemy przyszłego papieża, gdy jako dwudziestosześciolatek wyjeżdża na studia do Rzymu,
 • Ciekawy świata młody człowiek,
 • Otwarty na nowe doświadczenia
 • Niezwykła osobowość
 • Poświęca wiele godzin na modlitwę
 • Łatwo nawiązuje kontakty,
 • Szybko zyskujący sympatię innych,
 • Mądry i przenikliwy,
 • Niezwykle pracowity,
 • Konsekwentny w działaniach.

Stanisław Starowieyski

 • Młody kleryk,
 • Studiuje teologię w Rzymie wspólnie z Karolem Wojtyłą,
 • Autor „Kalendarium życia Karola Wojtyły.

ks. Kazimierz Buzała

 • Proboszcz parafii w Niegowici pod Krakowem,
 • Początkowo nieufny wobec młodego księdza                       z „dalekiego świata”,
 • Zachwycony (później) kontaktami Wojtyły                        z parafianami,
 • Pełen podziwy dla jego pracy.
kard. Książę Adam Stefan Sapieha
 • Nosiciel przydomka „Książę niezłomny” (za postawę wobec okupanta w trakcie II wojny światowej),
 • Metropolita krakowski,
 • Udzielił Karolowi Wojtyle święceń kapłańskich,
 • Wysłał Wojtyłę na dalsze studia do Rzymu,
 • Kapkan niezwykle charyzmatyczny,
 • Autorytet moralny Polaków, zarówno w okresie okupacji, jak i czasów komunizmu.
abp. Eugeniusz Baziak
 • Następca kardynała Sapiehy,
 • Wcześniej metropolita lwowski,
 • Zwolennik wyboru Wojtyły na biskupa pomocniczego,
 • Przewidujący „karierę” Karolowi Wojtyle.
Prymas Stefan Wyszyński
 • Aresztowany przez komunistów,
 • Autor Ślubów Jasnogórskich, odnawianych w sierpniu 1956 roku, podczas których zawierzono opiece Maryi naród polski.
Studenci związani z duszpasterstwem akademickim
 • Młodzi ludzie poszukujący ideałów duchowych w czasach wzmożonego komunizmu i jego niszczącej propagandy,
 • Nazwiska wybranych jedynie studentów, którzy znajdują się w kręgu oddziaływań Wojtyły i uwielbiają go, nawet nie przeczuwając z jak wielkim człowiekiem przyszło im obcować: Staszek Rybicki, Jacek Federowicz, Jerzy Ciesielski (studenci Politechniki Krakowskiej), Danuta Plebańczyk, Danuta Skarbianka, Krysia Hererówna, Teresa Skawińska, Zosia Jaroniówna (studentki UJ).