Pszczoła [symbolika]

 • W starożytnej Grecji wierzono, że dusze zmarłych ulatują do królestwa pod postacią pszczoły.
 • Pszczoły wiązano także z mitem o Demeter i Korze (Persefonie).
 • Miodu używano do balsamowania ciała, wierzono bowiem, że chroni przed rozkładem.
 • Twierdzono, że miód pozwala zmarłemu na odrodzenie się.
 • Pszczoła uważana jest za króla owadów.
 • Stanowi symbol organizacji i hierarchii społecznej.
 • Utożsamiana jest z porządkiem.
 • Stanowi emblemat posłuszeństwa, troskliwości, altruizmu, pracowitości i pożytku.
 • Rój pszczół to jednak znak chaosu i mnogości.

Odniesienia znaleźć można:

 • Księga Mądrości 11, 2-3.
 • Księga Przypowieści 6,8.
 • Psalm 117, 10-12.
 • A. Fredro, „Cudzoziemszczyzna”.
 • B. Prus, „Lalka”.
 • S. Żeromski, „Przedwiośnie”.
 • B. Leśmian, „Pszczoły”,

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.