Pure nonsense

  • Rodzaj dowcipu, dowcip absurdalny.
  • Stanowi gatunek humoru nielogicznego, niedorzecznego.
  •  Efekt komiczny wynika z zestawienia zaskakująco nielogicznych pojęć (wyrazów) lub obrazów.
  • Pojawia się w utworach groteskowych, polemiczno0-satyrycznych.
  • Był ulubioną formą i zabawą literacką dziewiętnastowiecznych  pisarzy angielskich, m. in. Edwarda Leara (1812-1888), Lewisa Carrola (1832-1888).
  • Korzystali z niego A. Słonimski czy S. Mrożek.