Pure nonsense

  • Rodzaj dowcipu.
  •  Efekt komiczny wynika z zestawienia zaskakująco nielogicznych pojęć (wyrazów0 lub obrazów.
  • Pojawia się w utworach groteskowych, polemiczno0-satyrycznych.
  • Korzystali z niego A. Słonimski czy S. Mrożek.