Pyton [mitologia]

  • Wąż lub smok pożerający ludzi i zwierzęta.
  • Syn Gai, który strzegł wyroczni w Deltach.
  • Pyton, na rozkaz Hery, miał prześladować Latonę.
  • Apollo, broniąc matki, zabił Pytona, stąd jego przydomek Pytyjski.
  • W miejsce dawnej wyroczni – ustanowił  nową wyrocznię delficką.
  • Na pamiątkę zgładzenia Pytona zorganizował również igrzyska pytyjskie.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.