Realizm filmowy

  • Realizm filmowy odnosi się do tendencji przedstawiania rzeczywistości.
  • Bywa historycznie zmienny i dotyczy różnych konwencji (np. kino-prawda).
  • Posługuje się różnymi metodami, np. rejestracją przez kamerę takie rzeczywistości, jak rejestrują ją oczy ludzkie.