Realizm w malarstwie polskim XIX wieku

  • W latach 70. XIX wieku rozpoczęła  się „walka o realizm”.
  • Toczyli ją Józef Brandt (1841-1915), Maksymilian Gierymski (1846-1871), Aleksander Gierymski (1850-1901), Józef Chełmoński (1849-1914).
  • Ci polscy malarze to uczniowie szkoły monachijskiej.
  • Przedstawiciele realizmu, prekursorzy polskiego impresjonizmu.
  • Walczyli o zmianę gustu polskiej publiczności.
  • Odżegnywali się od tematyki mitologicznej i historycznej.
  • Chcieli stworzyć sztukę żywą,m pokazywać obraz swej epoki.