Skrót perspektywiczny

  • Skrót perspektywiczny to inaczej rzut perspektywiczny.
  • W dziele dwuwymiarowym to efekt wizualny.
  • imituje trójwymiarowość przedstawianych obiektów.
  • Rzut perspektywiczny powoduje skrócenie kąta widzenia i optyczną (pozorną) deformację przedstawianych brył.