Iluzjonizm

  • Odnosi się do malarstwa, architektury i rzeźby.
  • To nurt dążenia w sztuce do wywołania jak najwierniejszego złudzenia rzeczywistości.
  • Wykorzystywano w tym celu wiedzę o perspektywie i technice światłocienia.
  • Iluzjonizm występował już w antycznym malarstwie ściennym.
  • Jego rozkwit nastąpił w malarstwie i architekturze baroku.
  • Tendencje iluzjonistyczne pojawiły sie także w sztuce II połowy XIX wieku.