Rekonwalescencja [synonimy]

  • Wyleczenie.
  • Powrót do zdrowia.
  • Naprawa zdrowia.
  • Wyzdrowienie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]