Reorganizacja [synonimy]

  • Reforma.
  • Metamorfoza.
  • Przebudowa.
  • Przekształcenie.
  • Zmiana.
  • Poprawa.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]