Renesans [stowarzyszenia społeczno-literackie]

  • W renesansie powstały liczne stowarzyszenia społeczno-literackie.
  • We Włoszech funkcjonowała Akademia Florencka.
  • W Polsce ich parodia była Rzeczpospolita Babińska. koło towarzyskie założone w Babinie pod Lublinem.
  • Takie stowarzyszenia organizowano na wzór państwa.
  • Godności i urzędy nadawano w niej na żarty, nieco w oderwaniu od rzeczywistości.
  • Działała ponad 100 lat.
  • Należeli do niej M. Rej, J. Kochanowski, J.A. Morsztyn.