Renesans włoski [znani twórcy]

Początek włoskiego renesansu to wiek XIV, rozkwit przypadł na wiek XV, kiedy to tworzyło wielu wspaniałych twórców, wiek XVI, uważany za okres rozkwitu w wielu krajach europejskich, zamyka włoski renesans.

PRZEDSTAWICIELE:

  • Dante Alighieri (1265-1321), prekursor renesansu, twórca „Boskiej Komedii” (1321), otwiera włoskie Odrodzenie.
  • Francesco Petrarca (1304-1374), autor „Sonetów do Laury”, tworzonych w latach 1313-1375.
  • Giovanni Boccaccio (1313-1375), autor „Dekamerona” (1349-1353), prekursor nowożytnej prozy europejskiej.
  • Lodovico Ariosto (1474-1533), autor „Orlanda szalonego” (1532), popularnego eposu rycerskiego.
  • Baldassare Castiglione (1478-1529), twórca „Dworzanina” (1528), przykład literatury parenetycznej (literatura propagująca wzory postępowania, ideały modne i uznawane w danej epoce).
  • Niccolo Machiavelli (1469-1527), autor „Księcia”, będącego inspiracją dla „Dworzanina polskiego Łukasza Górnickiego oraz „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza.
  • Torquatto Tasso (1544-1595), twórca poematu epickiego „Gofred abo Jeruzalem wyzwolona” (1581), ilustrującego wyprawę krzyżową Godfryda de Bouillon (na polski przełożył Piotr Kochanowski w 1618 roku).