Spadkobierca

Bezpłodność człowieku odziedziczyłeś chyba  po ojcu!