Rodzaje stylów językowych

Style , podobnie jak ludzie,m maja charakter indywidualny lu typowy dla danej grupy.

Styl indywidualny jest niepowtarzalny, odmienny od innych stylów, oryginalny pod wieloma względami. Najczęściej taki styl ma charakter artystyczny, co wiąże się z jego niezwykłością, niepowtarzalnością i wyjątkowością. Choć jednocześnie styl artystyczny może być typowy, kiedy wykorzystuje środki językowe określone dla języka typowego.

Styl typowy jest zbiorem powtarzanych elementów, stałych  i realizujących ustalone wzorce. Najczęściej stylami typowymi sa style użytkowe, choć i w tym przypadku mogą mieć cechy stylu indywidualnego.