Rokoko literackie

  • W Polsce rokoko literackie było jednym z prądów oświeceniowych.
  • Wyrażało sie dokonaniami stylistycznie wyrafinowanymi, pełnymi formalnego kunsztu i poczucia artystycznego smaku.
  • Było to wyraz znacznie bardziej subtelny niż w dobie „ociężałego” rokoko.
  • Intelektualnym podłożem literatury rokoko była filozofia epikurejska.
  • Wątki tej filozofii w połączeniu z rokokową wirtuozerią formalną znalazły ciekawy wyraz w niektórych wierszach Stanisława Trembeckiego (1739-1812).
  • Literackie rokoko  reprezentował również piszący po francuski Jan Potocki (1761-1815), autor „Rękopisu znalezionego w Saragossie”.