Rubai

  • Typ strofy czterowersowej.
  • Posiada układ rymów aabb (niekiedy abab).
  • W poezji Wschodu wiązała się najczęściej z formą epigramatu.
  • Znane były zwłaszcza „rubajty” perskiego poety Omara Chaima (XI wiek).
  • W poezji polskiej formę tę naśladowała Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1891-1945), autorka „Rubayatów wojennych”.