Romantyzm krajowy [wybrani przedstawiciele]

Fredro Aleksander (1793-1876)

 • za życia doceniony,
 • mógł oglądać własne sztuki na scenie,
 • wystawiały je teatry we Lwowie, Warszawie, Krakowie, Wilnie,
 • humorystyczna treść utworów nie budziła zastrzeżeń zaborców,
 • niektórzy krytycy literatury ukuli wobec utworów Fredry termin „antyromantyzm”, co odnosiło sie do sięgania po tematy i postaci romantyczne i przedstawianie ich w innej konwencji.

Kraszewski Józef Ignacy (1912-1887)

 • twórca niezwykle płodny,
 • stworzył ponad 200 powieści o różnej tematyce,
 • za najbardziej wartościowe uważa się  historyczne utwory,
 • ich cechą charakterystyczną było duża drobiazgowość,
 • pełniły funkcję edukacyjna (traktowano je nieraz jak podręczniki historii),
 • Dziś popularnością cieszą się takie powieści, jak „Hrabina Cosel”.

Lenartowicz Teofil (1822-1893)

 • wprowadził do swej twórczości czynnik ludowy,
 • jego utwory obrazują piękny krajobraz,
 • zyskał miano „lirnika mazowieckiego”,
 • poruszał sprawy religii i patriotyzmu,
 • najbardziej znany liryk to „Złoty kubek”.

Pol Wincenty (1807-1872)

 • poeta o niemieckich korzeniach,
 • prawdopodobnie świadomie wybrał polskość,
 • wybitny geograf, znawca i badacz folkloru,
 • pisał wierszem i prozą,
 • nawiązywał w swych utworach do tradycji gawędy szlacheckiej,
 • jest twórca utworu „Piękna nasza Polska cała”, który z muzyką J. Sierosławskiego znalazł swoje miejsce w śpiewnikach patriotycznych.

Syrokomla Władysław (1823-1862)

 • prawdziwe nazwisko to Ludwik Kondratowicz,
 • popularny w swojej epoce,
 • pochodził z Białorusi i tam spędził swe życie,
 • tworzył prostym zrozumiałym językiem,
 • sam siebie nazywał „wioskowym lirnikiem”,
 • tworzył wierszowane gawędy i prozatorskie,
 • pisał o sielskim życiu na wsi, na prowincji,
 • kilka jego wierszy zyskało oprawę muzyczną (np. „Pieśń wieczorna”, do której muzykę stworzył Moniuszko).

Ujejski Kornel (1823-1897)

 • pisał o patriotyzmie i ważnych dla romantyków walce narodowowyzwoleńczej,
 • sięgał po tematy biblijne, antyczne,
 • zestawiał te motywy z wydarzeniami mu współczesnymi,
 • stworzył „Tłumaczenia Szopena”, przekładając muzykę na język poetycki.