Pozytywizm [kilka słów o nazwie]

  • Nazwa pozytywizm jako określenie epoki literackiej funkcjonuje jedynie w Polsce.
  • W innych krajach europejskich jest to pojęcie filozoficzne, stosowane do opisu myśli tych czasów.
  • Zjawiska literackie w Europie, które równolegle pojawiły się z polskim pozytywizmem, nazywane sa realizmem i naturalizmem.
  • Pozytywizm przekształcił romantycznego wieszcza w pozytywistycznego nauczyciela i wychowawcę.
  • Teksty literackie, które pojawiły sie w tym okresie stanowiły ilustrację założeń programowych.
  • Ideą przewodnia była cywilizacyjna modernizacja społeczeństwa.
  • Daty epok są umowne, początek  polskiego pozytywizmu datuje się na 1964 rok, datę upadku powstania styczniowego, jego zakończenie to początkowe lata XX wieku.
  • Wskazuje się jednak, że już koniec XIX wieku, rok 1890, przyniósł początek nowym ruchom – Młodej Polsce.