Romantyzm a pozytywizm

Podobieństwa i różnice między obiema epokami są znaczące, prawda jest, że na polską literaturę wpływ miała głownie dramatyczna historia Polski, pozytywizm przedstawiał cywilizacyjny awans, będący szansą na rozwój kraju, bowiem u podstaw polskiego pozytywizmu legły wydarzenia polityczno-społeczne.

 

ROMANTYZM

POZYTYWIZM

Płaszczyzna polityczno-społeczna

 • naród,
 • walka zbrojna,
 • powstania narodowe,
 • społeczeństwo,
 • praca,
 • lojalizm i modernizacja ziem polskich,

Płaszczyzna ideowa

 • irracjonalizm, poznanie indywidualne,
 • metafizyka, indywidualne postawy religijne, tradycje pogańskie,
 • poznanie naukowe,
 • agnostycyzm (dylematy i wątpliwości dotyczące istnienia świata boskiego),

Płaszczyzna sztuki

 • wieszcz, przywódca narodu,
 • poezja, dramat,
 • estetyka romantyczna.
 • nauczyciel, wychowawca, moralista,
 • powieść, nowela,
 • realizm i naturalizm.