Historia kapliczki pw. Św. Antoniego w Świętej Katarzynie [Świętokrzyskie]

Od kilkuset lat stała w Świętej Katarzynie stara, siedemnastowieczna kapliczka „domkowa”, wybudowana przez dziedzica. Usytuowana była (do 2012 roku) na końcu wsi, w najstarszej części Świętej Katarzyny, we Wzorkach, na  łuku drogi do Grabowa. Prawdopodobnie to najstarszy tego typu obiekt w okolicy, który był miejscem kultu (nadal jest) i schronienia dla pielgrzymów.  Zdaniem władz i mieszkańców stanowiła pewne zagrożenie, ponadto naruszył ją znacząco ząb czasu. Grono mieszkańców gminy podjęło starania o odbudowę i przeniesieniu kapliczki w bardziej bezpieczne miejsce. Tak się też stało, ale sprawa ta budziła wiele kontrowersji. Uważano, że powinna pozostać po tej samej stronie drogi, że ta „nowa” nie odpowiada tak naprawdę oryginałowi.