Romantyzm – ludowość i natura

 • Dla romantyków – źródłem narodowej odrębności stał się lud i jego kultura duchowa, mająca charakter pogański, słowiański, rodzimy.
 • Budowana na ludowych wyobrażeniach i ludowej twórczości romantyczna propozycja światopoglądowa podważała feudalny porządek świata, weszła do literatury.
 • Stała się modelem narodowej sztuki.
 • Lud stał się też wartością najwyższą i decydującą  zarówno w sztuce, poglądach na świat, jak i w życiu społecznym.
 • Tak więc,  dzięki romantykom – ludowość – stała się trwałym elementem naszej narodowej kultury.
 • Pierwiastek ludowy był dla romantyków żródlem rodzimego, narodowego ducha, a ludowe opowieści stały się narodową skarbnicą pamiątek.

 • Ważnym elementem romantycznej wizji świata stała się natura, jako twór uduchowiony, wiecznie żywy i tworzący.
 • Podstawowa jej właściwość to możliwość nieustannego odradzania się, a jej cząstką stawał się także człowiek.
 • Jego kontakt z żywa , uniwersalną całością odbywał sie za pomocą uczuć i wyobraźni.

 • Ludowość to także działalnośc zbieracka, zapoczątkowana już w oświeceniu.
 • Zaczęto zapisywać twórczośc ludowąi wykorzystywać jako źródło nieskażonej niczym literatury narodowej.
 • Popularnością cieszyły się przyśpiewki i tańce narodowe oraz stroje ludowe traktowane jako narzędzie walki z zaborcami.
 • Stało się to fundamentem etnografii, czyli ludoznawstwa, nauki o życiu, obyczajach i kulturze róznych ludów.
 • Także i romantyczna ludowość przejawiała się w zbieraniu, przetwarzaniu i parafrazowaniu legend i podań przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
 • Ludowość kształtowała wyobraźnię poetycką.
 • Wpłynęła też na fascynację fantastyką.