Rozcieńczać [synonimy]

  • Rozrzedzać.
  • Rozwadniać.
  • Rzednieć.
  • Rozprowadzać.
  • Chrzcić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]