Rozczarowanie [synonimy]

  • Zawód.
  • Smutek.
  • Niezadowolenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]