Rozczochrany [synonimy]

  • Potargany.
  • Zmierzwiony.
  • Nieuczesany.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]